Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Ελεγκτική Επιτροπή

Ελεγκτική Επιτροπή

Ελεγκτική Επιτροπή

Δείτε την Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.ΤΕ.Ρ.Μ-Θ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λελίδης Γιάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χατζηπαντελίδης Λευτέρης
ΜΕΛΟΣ Λιάκης Γιώργος

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr