Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε.

03
08, 2009

6η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2009

30
03, 2005

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

02
03, 2004

Η Συλλογική Συμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Ε.Ι.Ι.Ρ.Α και Ε.Τ.Ε.Ρ, με την υπ΄αριθμ΄11448/12-5-2004 απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 809/της 1ης 6ου 2004 κηρύχθηκε υποχρεωτική.

Π.Κ 7/8-3-04

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

18
07, 2002

Η Συλλογική Συμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Ε.Ι.Ι.Ρ.Α και Ε.Τ.Ε.Ρ, με την υπ΄αριθμ΄12466/11-9-2002 απόφαση του Υπουργού εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1213/Β της 18ης 9ου 2002 κηρύχθηκε υποχρεωτική.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr