Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Φορείς

Φορείς

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γενική Γραμματεία Ισότητας Των Φύλων
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Ε.Σ.Ρ.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΙΝ.Ε.ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ
ΚΕ.Π.Ε.Α.
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.ΜΕ.Δ.
Συνήγορος του Πολίτη
Τηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών Σ.ΕΠ.Ε. 15512 - ώρες (9:00 - 17:00)
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr