Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Ενημέρωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Ενημέρωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι, 

Σχετικά με την άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4155/5-9-2006 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 1251Β’):

1.Για όσους εργάζονται με το καθεστώς της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται:

α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας,

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωση τους,

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός  των ημερών αδείας που θα χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακινήσεως, χωρίς όμως η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

2.Για όσους σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας η Κυριακή των εκλογών είναι εργάσιμη, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής απουσίας με αποδοχές πέραν αυτών που ορίζονται ανωτέρω.

3.Οι παραπάνω ημέρες αδείας χορηγούνται μετ’ αποδοχών και δεν συμψηφίζονται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr