Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Τακτική Γενική Συνέλευση 2007

Τακτική Γενική Συνέλευση 2007

 Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.ΤΕ.Ρ.Μ.-Θ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 'Ενωσης Τεχνικών Ραδιοφωνίας Μακεδονίας - Θράκης καλεί τα μέλη της 'Ενωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση (αρθρ.19,παρ. 1 του Καταστατικού) στις 9 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο ξενοδοχείο PORTO PALACE στην περιοχή του FIX, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 'Εκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ταμειακός απολογισμός και 'Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. 'Εγκριση προϋπολογισμού επόμενου οικονομικού έτους

4. Ασφαλιστικό στον χώρο των ΜΜΕ (κινητοποίηση, αποτελέσματα στο μέλλον)

5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για επιλογή του χρόνου πραγματοποίησης κινητοποιήσεων καθώς και της μορφής που αυτές θα λάβουν για τον σεβασμό ΣΣΕ, εργατικής, ασφαλιστικής και εν γένει κείμενης νομοθεσίας.

Συνάδλεφοι,

Η παρουσία του καθενός απο μάς στη Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο του Σωματείου, κρίνεται απαραίτητη, αφού τα όσα θα συζητηθούν μας αφορούν και μας επηρεάζουν άμεσα όλους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr