Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού

Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Θεσσαλονίκη, Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) (Αριστοτέλους 32)


Συνάδελφοι,

Καλείστε στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) (Αριστοτέλους 32) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Οικονομικό και διοικητικό απολογισμό.
  • Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.
  • Εκκαθάριση μητρώου της Ένωσης.
  • Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τον καθορισμό και τον τρόπο υπεράσπισης μέσω κινητοποιήσεων κάθε εργασιακού και ασφαλιστικού μας δικαιώματος ανά ραδιοσταθμό ή σε όλους τους ραδιοσταθμούς ή σε ένδειξη συμπαράστασης σε άλλο κλάδο εργαζομένων.
  • Ενημέρωση για την ένταξη των τεχνικών ραδιοφωνίας στον ΕΔΟΕΑΠ και για τις ΣΣΕ.
  • Ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών της Ένωσης.

ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ:

τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσουν τις εκλογές του Σωματείου για την ανάδειξη Α. Διοικητικού Συμβουλίου, Β. Ελεγκτικής Επιτροπής, Γ. Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) και Δ. Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας
Μακεδονίας - Θράκης

Αριστοτέλους 32,
6ος όροφος, Γραφείο 2, Ε.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη,
54631

2312209596

2312209596

info[at]etermth[dot]gr

www.etermth.gr